Gå til innholdet

Ny brønn til vannforsyning

Boring av ny brønn starter bestandig med forundersøkelse og befaring. Resultatet fra dette bestemmer hvor den nye brønnen plasseres. 

Det er selvsagt ønskelig å plassere brønnen slik at det er enkelt å innstallere pumpeanlegg og koble til nettet. Men det er andre momenter som må vektlegges før man bestemmer hvor det skal bores. Vannbalanse, helning på vannspeil, vannkvalitet og sikring mot forurensing er avgjørende.

Brønnens dybde og vanngiverevne bestemmer hva slags pumpetype, og utstyr for øvrig, som passer til brønnen. Derfor er det er først etter avsluttet boring at pumpestørrelse bør bestemmes. Når brønnen er ferdigboret, må den prøvepumpes i 5-6 uker. Da kan vi utføre en stigetest for å bestemme kapasiteten, og ta vannprøver for å sjekke kvaliteten. Hvis disse prøvene er i orden, innstalleres trykktank og nettet kobles til.

 En brønn for vannforsyning bør være like godt dokumentert som ethvert annet produkt du kjøper. Vi registrerer all informasjon vi oppdager under boringen, så som vanninnslag, spesielt de første 30 meterne av brønnen. Sammen med stigetest og kjemiske og bakteriologiske vannanalyser, er dette en solid dokumentasjon på brønnens helsetilstand.

Denne dokumentasjonen er viktig hvis det oppstår problemer med brønnen, samtidig som det er et verdipapir hvis brønnen skulle bli skadet og må erstattes.

Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03