Energibrønn

ENERGIBRØNN – VARMEPUMPE

Prisnivået på strøm og olje har gjort det interessant for mange å installere varmepumpe, som henter energi fra bergbrønner, til oppvarming av boligen.

Denne brønntypen kalles energibrønner. I tillegg til oppvarming, kan de brukes til kjøling. Da lagres sommerens solenergi i dypet av berggrunnen. Denne energien nyttiggjør du deg til oppvarming om vinteren. På denne måten reduserer du fyringskostnader og bidrar til redusert CO2 utslipp. Brønnene er vedlikeholdsfrie, slik at de kan brukes til å hente energi fra eiendommen i framtidige generasjoner. Antagelig nåtidens mest komfortable og driftssikre oppvarmingssystemer.

Energibrønn