Brønnboring: Forundersøkelse, befaring og boring

Boring av en vannbrønn krever ikke bare godt og moderne utstyr, men også svært kvalifiserte og profesjonelle fagpersoner. Ethvert prosjekt bør igangsettes av et borefirma som innehar nødvendige hydrogeologiske kunnskaper og tung faglig kompetanse. Østfold Brønnboring er et slikt firma, og leverer bore- og konsulenttjenester til det offentlige, næringslivet og privatmarkedet. Dette innebærer at vi foretar grunnundersøkelser og befaring, gir konsulentbistand og utfører spesialboringer og fundamentering.

Brønnboring

Ta kontakt for befaring

Det er helt essensielt at ethvert oppdrag starter med en forundersøkelse og befaring. Dette for å blant annet kunne avklare behov og ansvarsfordeling, redusere faren for uforutsette hendelser og sikre god og riktig prosjektering. Østfold Brønnboring utfører både forundersøkelse og befaring når du har behov og ønske om vannbrønn.

Du kan enkelt nå oss ved å ringe 69 32 94 03 på hverdager (fra 8-16) eller ved å sende en e-post til rikard@bboring.no.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor skal jeg velge Østfold Brønnboring?

Vi er en moderne kunnskapsbedrift som kombinerer solide håndverkstradisjoner med tung faglig kompetanse. Les mer om oss her.

Kan privatpersoner også bestille vannbrønn?

Dersom du har hus, hytte eller annen type bolig som ikke har tilgang på vann eller vann av god kvalitet, kan en vannbrønn være en god løsning for å sikre vanntilgang. Les mer om prosessen her eller ta kontakt for befaring for å evaluere plassering og utforming av brønnen.

Hva innebærer en vanngaranti?

Dersom du har ønske om å få sikret vannforsyning til for eksempel huset, hytta eller gårdsbruket, er det vanlig å bli gitt en vanngaranti av borefirmaet. Dette er i forhold til vannmengde, og ikke kvalitet på vannet. Ikke alt av grunnvann er egnet for en vannbrønn, og dette er noe av det som vil vurderes i forkant når det utføres en befaring.