Bedrift & Offentlig

BEDRIFTSKUNDER & OFFENTLIG

Vår kompetanse på feltet hydrogeologi gir oss mange oppdrag i forbindelse med store utbygginger.

Vi foretar grunnundersøkelser, gir konsulentbistand og utfører spesialboringer og fundamentering. Våre kunder er gjerne offentlige instanser som Plan-og Bygningsetaten, Jernbaneverket og Statsbygg, samt private konsulentfirmaer.

grunnundersøkelser

Styrt boring

Denne type boring kan utføres både i fjell og løsmasse.

Den blir vanligvis brukt som alternativ metode for framføring av ledningsnett der konsekvensene og kostnadene ved sprenging eller graving blir for store. For eksempel ved kryssing av strekt trafikkerte veier, jernbane, industri eller boligområder. Vanligvis vil dette kunne utføres mens aktivitetene går som normalt på overflaten. Brukerne av området merker ikke at for eksempel nytt ledningsnett for vann, avløp eller strøm blir ført fram gjennom berg eller løsmasse i dypet.

Styrt-boring

Miljøbrønner

I dagens samfunn er det stort fokus på forurensing og miljø.

Samfunnet trenger informasjon om hvordan menskelig virksomhet påvirker naturen; for eksempel avfallsdeponier, vei, tunelldrift og store byggeprosjekter. Vannet er et av naturens beste løsningsmidler. Her kan vi finne sporstoffer etter de fleste menskelige aktiviteter.

Der det er behov for undersøkelse og dokumentasjon, kan vi skreddersy brønntyper i berg eller løsmasser for innhenting av data. Et meget interessant og givende arbeidsområde for brønnborerbransjen.

Pumpeanlegg

Brønnpumper blir vanligvis plassert 5-10 meter over bunnen i brønnen.

Derfra er det ledningsforbindelse for strøm og vann fram til trykktank. Denne blir vanligvis plassert i kjeller, bod eller pumpehus. Utstyret blir nøye tilpasset brønnen og kundens behov. Brønndybde, vannmengde og trykknivå må derfor være kjent før man kan velge riktig utstyr.

Hydraulisk trykking

Av og til blir det ikke oppnådd tilstrekkelig vannmengde i nyborede brønner.

En vanlig metode for å øke vannmengden er å montere en hydraulisk mansjett 40-60 meter fra brønntoppen. Deretter pumpes vann under høyt trykk inn i brønnen under mansjetten. Dette åpner sprekkesystemer og gir vanligvis større vanngiverevne i brønnen. Det er denne teknikken som er årsak til at borefirmaene kan gi vannmengdegarantier. Trykkingen må utføres med varsomhet, da vannet som brukes kan påvirke nærliggende brønner, eller den kan åpne sprekker mot forurensede områder.