Service & Vedlikehold

SERVICE & VEDLIKEHOLD

Vi har dyktige servicemedarbeidere og tilgjengelig teknologi for vedlikehold og service på både brønner og pumpeanlegg. Vi lagerfører alt kritisk materiell, slik at problemet blir kortvarig, hvis uhellet har skjedd.

Trenger du service eller vedlikehold? Kontakt oss på telefon 69 32 94 03 

SERVICE & VEDLIKEHOLD

Vedlikehold brønn

Også brønner krever vedlikehold på lik linje med for eksempel et kommunalt ledningsnett, som blir spylt og rengjort.

Sammensetningen og mengden av salter, mineraler og metaller i grunnvannet bestemmer hvor ofte brønnen må rengjøres. Vanligvis med ca 10 års mellomrom. Dårlig vedlikeholdt brønn gir dårlig vannkvalitet og noen ganger redusert kapasitet. Det kan også føre til kortere levetid på pumpeanlegget.

Vedlikehold av pumpeanlegg

Tankens trykknivå bør kontrolleres en til to ganger i året.

Kapasitet og strømforbruk på pumpeanlegg kan med fordel kontrolleres hvert 5. til 10 år. Dette avdekker problemer og slitasje og gir oss mulighet til justeringer eller reparasjon før det oppstår skader og risiko for havari av anlegget.