Har du planer om å bore etter vann?

Mange hytter, hus og småbruk mangler tilgang på en vannkilde, noe som kan være både frustrerende og upraktisk. En løsning på dette problemet kan være å bore en brønn.

Hvordan starte prosessen?

Det er erfarne profesjonelle som må bore selve brønnen for deg, og det første skrittet vil være å kontakte et borefirma (som Østfold Brønnboring). Du har kanskje en ide om hvor du ønsker at brønnen skal plasseres, men dette vil også være opp til de vurderingene som gjøres under en befaring. Første skritt vil altså alltid være forundersøkelser og befaring. Under en befaring vil vi besøke eiendommen og faktorer som vannbalanse, helning på vannspeil, vannkvalitet og sikring mot forurensing vil undersøkes. Når befaringen er utført, vil det være mulig å gi et prisestimat og en riktig prosjektering.

Vanngarantier

Husk på at det ikke alltid er mulig å garantere kvaliteten på vannet. Mange tilbydere tilbyr en såkalt vanngaranti, men dette er primært i forhold til vannmengde (altså hvor mye vann som kan forventes). Befaringen vi utfører i forkant av et pristilbud vil gjøre oss i stand til å vurdere hva du kan forvente av vannmengder, og hva som vil påvirke vannkvaliteten på eiendommen. Merk samtidig at ikke alt grunnvann er egnet som drikkevannskilde.

Bore etter vann

Bestill befaring i dag

Ikke vent med å gjøre drømmen om en vannbrønn til en realitet. Ta kontakt med oss allerede i dag, så kan vi få koordinert en befaring. Du kan enkelt nå oss ved å ringe 69 32 94 03 på hverdager (fra 8-16) eller ved å sende en e-post til rikard@bboring.no.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan vedlikeholder jeg en brønn?

Vanlig vedlikehold av brønnen går ut på mekanisk rengjøring av brønnvegger. Hos oss kan du også bestille service og vedlikehold, så slipper du å tenke på alle detaljene rundt vannbrønnen. Ta kontakt for mer informasjon.

Hva koster det å bore etter vann?

Dette vil det være nødvendig med en befaring for å kunne estimere, ettersom det er mange faktorer som spiller inn. Vi vil etter befaringen sende deg et uforpliktende prisestimat for oppdraget.

Hva bør jeg gjøre før jeg borer brønn?

Vi kan selvsagt guide deg igjennom dette dersom du tar kontakt med oss, men noe du må være klar over er at dersom vannet skal legges inn, må du også ha et godkjent anlegg for utslipp av vann. Sjekk også gjerne med kommunen om det foreligger planer for framføring av kommunalt vann og avløpsnett.