Hjem

Østfold Brønnboring AS

Vannbrønn | Energibrønn | Service

Bore- og konsulenttjenester til det offentlige,
næringslivet og privatmarkedet

Østfold Brønnboring AS

Vannbrønn

Energibrønn

Service

Bore- og konsulenttjenester
til det offentlige,
næringslivet og privatmarkedet

Vi er en moderne kunnskapsbedrift som kombinerer solide håndverkstradisjoner med tung faglig kompetanse.
Gjennom mer enn 50 års virke i grunnen i Østfold fylke har vi systematisk og vitenskapelig samlet
informasjon og bygd opp vår kunnskap om geologi og vann.

Vi har investert i avansert måleutstyr og utviklet en database for strukturerert innsamling av geologisk
data og  grunnvannsanalyser. Dette har gitt oss viktig og nødvendig hydrogeologisk kunnskap innen
brønnboring som bringer fagetfeltet videre.


KONTAKT OSS i DAG!