Nyttig info

Hva er bergvarme?

Bergvarme er i hovedsak energi fra jordens indre. Temperaturen i kjernen er ca 5000oC. I Fredrikstadområdet er berggrunnen påvirket av solenergi ned til ca 40-50 m. Fra dette området og nedover, er det bestandig en stigende temperaturgradient. Typisk temperatur på 200 meter er ca 10,5oC. Det er denne energien varmepumpen utnytter til oppvarming eller kjøling.

Hva er en varmepumpe?

En varmepumpe flytter energi fra et område med lav temperatur, til et sted med høyere temperatur. Denne prosessen kalles varmepumping, derav navnet. Bruksområdene er mange og prosessen har vært utnyttet daglig i mange generasjoner. Kjøleskap, fryser, aircondition i bil og bolig er gode eksempler. I de senere årene har begrepet vært forbundet med oppvarming av boliger.

Hva trenger jeg utover en energibrønn for å varme opp huset?

I tillegg til energibrønn for oppvarming, vil du bestandig trenge en varmepumpe. På nye hus blir det alltid lagt rørsløyfer i gulvet. På eldre hus med oljefyr og radiatorer, er opplegget klart og du kan bruke eksisterende radiatorer. Eldre hus med vedfyring og strøm som oppvarming kan installere ventilasjonsanlegg og sirkulere oppvarmet luft. Ikke den rimeligste løsningen, men en av de beste, med mange fordeler. For å velge riktig anlegg tilpasset huset, er det viktig med god og gjennomtenkt prosjektering. Vanligvis vil du også trenge bistand fra rørlegger og elektriker. Sørg for klare grensesnitt mellom forskjellige håndverkere. Bruk PBL der det er mulig. Lykke til med prosjektet.

Hvor kommer vannet i en brønn fra?

Vannet du henter opp fra en brønn er nedbør i form av regn og snø, som har falt ned på eiendommen og i nærområdet. Dette blir i første omgang lagret i løsmasser. Derfra trenger det inn i sprekkesystemer i bergmassivene. Kvaliteten på grunnvannet blir avgjort av bergarten og løsmassenes sammensetning. Vannets alder er også en viktig faktor. Det vil derfor være forskjell på vannkvaliteten fra brønn til brønn, og område til område. Borefirmaene vil i de fleste tilfellene kunne forklare hvordan grunnvannet på din eiendom blir dannet, og hva du kan forvente av vannkvalitet og vannmengde.

Må brønnen ligge nær huset mitt?

Plassering av brønnen bør overlates til fagfolk. Vanligvis bør brønnen trekkes litt bort fra boligen fordi det ofte har vært sprengningsarbeider og grøftegraving i forbindelse med byggingen. Dette er sårbare områder og forurenset overflatenært vann kan trenge inn i sprekkesystemene i berget. Dette vannet vil kunne få kontakt med brønnen når den brukes. Grunnen til dette er at det lages et undertrykk når det tappes vann. Jo større vannforbruket er, jo mer sårbar blir brønnen.

Kan flere husholdninger dele en brønn?

Der forholdene ligger til rette, kan det lages mindre fellesanlegg. En av fordelene er at det er lettere å plassere brønnen riktig når det er et større område tilgjengelig. En annen stor fordel er at kostnadene kan fordeles på flere.

Hvordan vedlikeholder jeg en brønn?

Vanlig vedlikehold av brønnen går ut på mekanisk rengjøring av brønnvegger. Vann under høyt trykk fjerner salter, mineraler og humusstoffer som avleires etter hvert som vannstanden i brønnen synker. Vannets kjemi og hvordan brønnen brukes, vil avgjøre hvor ofte dette må utføres.

Hva koster boretjenestene?

Stedets geologi vil avgjøre hvordan det skal bores og med hvilket utstyr. Dette vil avgjøre kostnadene. Det er derfor viktig å starte med befaring av eiendommen. Ut fra forholdene vil borefirmaene kunne velge riktig verktøy og gi en velbegrunnet pris.

Hvilke tillatelser og offentlige godkjenninger trenger jeg?

Dette varierer fra kommune til kommune, og gjerne hvor i kommunen det skal bores. Det kan være kommuner som er regulert slik at det er søknadsplikt i deler av kommunen. Noen kommuner bruker gravemelding. Borefirmaet kan informere om praksis i din kommune. Borefirmaet er også ansvarlig for at lover og regler blir fulgt. Boring av brønn skal blant annet rapporteres til en nasjonal brønndatabase.

Hvorfor leverer min gamle brønn lavere vannkvalitet?

Vanligvis henger dette sammen med forsømt vedlikehold. En rengjøring av brønnvegger vil som oftest rette på dette. En sjelden gang kan virksomhet i brønnens influensområde ha forandret vannbalansen i brønnen. Da er tiltakshaver ansvarlig for å rette opp dette. I den forbindelse er det viktig at brønnen er godt dokumentert i forkant av skaden. Hvis Norsk Standard ble fulgt da brønnen ble etablert, har du nødvendig dokumentasjon.

Hva bør jeg tenke på før jeg borer brønn?

Bor du i hytteområder, bør du ta kontakt med kommunen og sjekke om det er planer for framføring av kommunalt vann og avløpsnett. Undersøk med naboene om det er mulig å koble seg til eksisterende vannkilder, eller om noen vil være med i et fellesanlegg. Du må også være klar over at dersom vannet skal legges inn, må du også ha et godkjent anlegg for utslipp av vann. Kostnadene til dette er omtrent det samme som å føre vannet inn.

Har du et spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 32 94 03