Om oss

OM ØSTFOLD BRØNNBORING

Østfold Brønnboring er en bedrift som leverer bore- og konsulenttjenester til det offentlige, næringslivet og privatmarkedet.

Vi er en moderne kunnskapsbedrift som kombinerer solide håndverkstradisjoner med tung faglig kompetanse. Gjennom mer enn 50 års virke i grunnen i Østfold fylke har vi systematisk og vitenskapelig samlet informasjon og bygd opp vår kunnskap om geologi og vann. Et fagområde som er så omfattende at det er umulig å noen sinne bli fullt utlært. Men takket være en arbeidsmetode som gjør et hvert boreoppdrag til en profilundersøkelse av berggrunnen, har vi samlet inn og systematisert data og gradvis bygget opp kunnskapsnivået i firmaet.

Vi har investert i avansert måleutstyr og utviklet en database der vi strukturerer innsamlet informasjon fra grunnvannsanalyser og geologiske data. Dette har gitt oss viktige og nødvendige hydrogeologiske kunnskaper som bringer oss videre innen faget brønnboring.

OM ØSTFOLD BRØNNBORING