Gå til innholdet

Styrt boring

Denne type boring kan utføres både i fjell og løsmasse.

Den blir vanligvis brukt som alternativ metode for framføring av ledningsnett der konsekvensene og kostnadene ved sprenging eller graving blir for store. For eksempel ved kryssing av strekt trafikkerte veier, jernbane, industri eller boligområder. Vanligvis vil dette kunne utføres mens aktivitetene går som normalt på overflaten. Brukerne av området merker ikke at for eksempel nytt ledningsnett for vann, avløp eller strøm blir ført fram gjennom berg eller løsmasse i dypet.


Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03