Gå til innholdet

Vanngaranti

I dagens marked er det vanlig at det blir gitt vanngaranti når det er snakk om vannforsyning til hus, hytter, gårdsbruk samt andre mindre vannforsyningsanlegg.

Det er viktig å være klar over at dette stort sett er en vannmengdegaranti og ikke en vannkvalitetsgaranti. Hvis du vurderer boring, er det viktig å være klar over at også grunnvann kan være uegnet. Befaringen i forkant av et pristilbud vil gjøre oss i stand til å vurdere hva du kan forvente av vannmengder, og hva som vil påvirke vannkvaliteten på eiendommen. Dette vil være nyttig for deg når du vurderer boring.

Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03