Gå til innholdet

Norsk Standard

Det finnes en Norsk Standard for bergbrønner til vannforsyning og energi.

Den legger vekt på plassering og utforming av brønnene. Den har også som formål å gi klare ansvarsforhold og avtaler mellom borefirma og oppdragsgiver. Vurderer du boring av brønn til vann eller energi, bør du sørge for at elementene i Norsk Standard inngår i tilbudet. Standarden skal også bidra til en nasjonal oversikt over brønner for å sikre en god kommuneforvaltning av disse. Dette vil alle være tjent med - både brønnboringsfirmaene og forbrukerne.

Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03