Gå til innholdet

Befaring og forundersøkelse

Alle oppdrag bør startes med at borefirmaet foretar forundersøkelse og befaring.

Dette avklarer dine behov, og sikrer en god og riktig prosjektering. Helt avgjørende forutsetninger som geologi, vannbalanse og forurensingskilder i området vil da kartlegges. Befaringen vil også avklare hvordan boring og utstyr vil påvirke eiendommen. Dette reduserer faren for uforutsette problemer og kostnader og sikrer et vellykket resultat.

Befaringen og forundersøkelsen skal også avklare ansvarsdeling mellom kunde og borefirma.
Ved boring av brønn til vannforsyning, vil befaringen også angi hva som kan forventes av vannmengder og vannkvalitet.


Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03