Gå til innholdet

Vedlikehold brønn


Også brønner krever vedlikehold på lik linje med for eksempel et kommunalt ledningsnett, som blir spylt og rengjort. 

Sammensetningen og mengden av salter, mineraler og metaller i grunnvannet bestemmer hvor ofte brønnen må rengjøres. Vanligvis med ca 10 års mellomrom. Dårlig vedlikeholdt brønn gir dårlig vannkvalitet og noen ganger redusert kapasitet. Det kan også føre til kortere levetid på pumpeanlegget.

Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03