Gå til innholdet

Miljøbrønner

I dagens samfunn er det stort fokus på forurensing og miljø.

Samfunnet trenger informasjon om hvordan menskelig virksomhet påvirker naturen; for eksempel avfallsdeponier, vei, tunelldrift og store byggeprosjekter. Vannet er et av naturens beste løsningsmidler. Her kan vi finne sporstoffer etter de fleste menskelige aktiviteter.

Der det er behov for undersøkelse og dokumentasjon, kan vi skreddersy brønntyper i berg eller løsmasser for innhenting av data. Et meget interessant og givende arbeidsområde for brønnborerbransjen.

Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03