Gå til innholdet

Hydraulisk trykking

Av og til blir det ikke oppnådd tilstrekkelig vannmengde i nyborede brønner.

En vanlig metode for å øke vannmengden er å montere en hydraulisk mansjett 40-60 meter fra brønntoppen. Deretter pumpes vann under høyt trykk inn i brønnen under mansjetten. Dette åpner sprekkesystemer og gir vanligvis større vanngiverevne i brønnen. Det er denne teknikken som er årsak til at borefirmaene kan gi vannmengdegarantier. Trykkingen må utføres med varsomhet, da vannet som brukes kan påvirke nærliggende brønner, eller den kan åpne sprekker mot forurensede områder.


Har du et spørsmål?

Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03