Gå til innholdet

Bedriftskunder / Offentlig

Vår kompetanse på feltet hydrogeologi gir oss mange oppdrag i forbindelse med store utbygginger.

Vi foretar grunnundersøkelser, gir konsulentbistand og utfører spesialboringer og fundamentering.
Våre kunder er gjerne offentlige instanser som Plan-og Bygningsetaten, Jernbaneverket og Statsbygg, samt private konsulentfirmaer.
Har du et spørsmål?
Se «Hva lurer jeg på?» eller kontakt oss på: Tlf. 69 32 94 03